سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

مارگزیده گی یک کودک - نمایش محتوای خبر

 

 

مارگزیده گی یک کودک

شناسه : 62692151
کودکي که در يکي از روستاهاي کوهستاني املش متوجه مار نشده بود مارگزيده شد.
 گزارش خبرنگار واحد خبر از املش حاکيست:اواخر هفته گذشته پسربچه 10 ساله اي در روستاي هلوچالک املش که با دوستان خود بازي مي کرد متوجه ماري که زير پاي او در سبزه ها چمباتمه زده بود نشد و روي دم افعي پا گذاشت.
 
Image 

افعي خشمگين هم بدون درنگ مچ پاي راست کودک بازيگوش را گزيد و او روانه بيمارستان کرد.
اين کودک در بيمارستان 17 شهريور رشت بستري و وضعيت جسماني اش رو به بهبود است.
اغلب مارهاي گيلان سمي نيستند، اما نوعي افعي در مناطق کوهستاني گيلان وجود دارد که سمي و خطرناک است.
گرماي هوا کم سابقه گيلان سبب شده است اين گونه خطرناک از پناهگاههاي خود خارج شوند./