سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰

ماجرای درگیری دختر آبادانی از زبان خودش - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

ماجرای درگیری دختر آبادانی از زبان خودش

ماجرای درگیری دختر آبادانی از زبان خودش: کاتر برای دفاع از خودم به همراه دارم
خانواده طرف مقابل ابتدا به من حمله ور شدند 
به رسانه های خارجی ارتباطی ندارد و تمام شایعات آنها واقعیت ندارد؛ مردم توجه نکنند
کارم را قانونی پیگیری می کنم