سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

لقمان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لقمان

لقمان


تقوا ، سرآمد صفت هاي پسنديده است.

جوانمردي آن است كه نيازمندان را نرنجاني

سخنان سودمند را بايد نشر كرد، مانند افشاندن تخم گندم؛ حتي اگر آب و هوا و زمين به روياندن و بار آوردن دانه ها ياري نرساند، باز در گوشه و كنار خرمن، سنبلها و خوشه هاي كمي سر دهد و برويد.

پسرم بزرگترين نفرين آن است كه همه چيز را تجربه كني.

اگر سخن چون نقره است، خاموشي چون زر پربهاست.

چون دوستي اختيار كردي، در حال خشم، وي را آزمايش كن؛ اگر با انصاف باشد، دوستي را شايد و اگر نه از وي ‏دوري كن.


اي پسر، مراقب باش كه به خاموشي عادت كني. من از سكوت هيچ گونه شرمسار نشدم، ليكن بسيار وقت سخن گفتم ‏و پشيماني بردم.


زيانكارترين عيبها، عيب خود ناديدن است.

آن كه خوراكش كم است، عمرش زياد و طولاني است.

شر با شر خاموش نمي شود، چنان كه آتش با آتش، بلكه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را ‏آب.   ‏