لحیم گر

یکی از کارگران دکان حلبی سازی که کارش جوش دادن درز وسایل ساخته شده است لحیم گر نامیده می شود .

ابزار مخصوص لحیم گیری تشکیل می شود از یک کوره کوچک با دم دستی ، دو عدد هویه ومقداری قلع ونوشادر وجوهر نمک .

کار اصلی لحیم گر ، لحیم کاری ته سطل ، لوله آب پاش ، آفتابه ، آتشدان و لوله سمارهایی است که از حلبی می سازند ولی بعضی وقتها وسایل کهنه را هم تعمیر می کند ، سوراخ ته سطل وزیر ودور لوله آب پاش وآفتابه ومخصوصاً آتشدان ، سماورهای مستعمل را هم لحیم می کند .البته وسایل منزل وسطل وآب پاش بر اثر کهنگی ، ومصرف روزانه ویا ضربه های وارده به آن سوراخ می شوند ، اما سماور به علت آتش کردن بدون آب که اغلب اتفاق می افتد ، لحیمش باز شده وقطعاتش نیز از هم جدا می گردند به همین دلیل است که همیشه باید به آب درون سماور توجه داشته باشیم که سماور خالی نجوشد .طرز کار لحیم گر به این ترتیب است که اول هاویه ها را در کوره می گذارند ، تا کاملاً سرخ شوند آنگاه محلی را که باید لحیم کند با یک سر سیخ جوهر نمک می مالد ، سپس نوک یکی از هاویه ها را در ظرفی که مقداری نوشادر وچند قطعه قلع دارد می کشد تا دو سه قطره ، قلع مذاب به آن بچسبد ، وبلا درنگ آن را به کنار درز یا سوراخ حلب می کشد وفوت می کند تا سرد بشو وقلع روی آن بماسد بعضی لحیم گرها که می توانند برنج را هم ذوب کنند علاوه بر لحیم کاری وسایل حلبی ، سماور برنجی وآفتابه های مسی را هم با برنج لحیم می کنند .

 

کاری از پوران حاجتی