جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

لباس رنگارنگ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لباس رنگارنگ

لباس رنگارنگ


یک لباس صورتی

در خیالم بافتم

نقشه خورشید را

روی آن انداختم

یک کبوتر، آن طرف

با پر و بال سفید

آشیانه کرده بود

بر درخت سبز بید

در کنار آن درخت

چشمه بود و رود و سنگ

آن خیال صورتی

شد لباسی رنگ رنگ

منبع: کودک سیتی