رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

لاغری روانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لاغری روانی

Loading the player...

دانلود

درصد موفقيت براي لاغر شدن بستگي به ميزان آمادگي براي مواجه شدن با اين مبارزه دارد.كم كردن وزن نوعي مبارزه است و نياز به الزام و تعهد دارد؛ چنانكه برخي از مردم كه ناگزير از اين كار هستند به اين مطلب كاملاً واقفند. درصورتي كه عوامل ديگري چون استرس، كمبود زمان يا ناتواني هاي جسمي كه سبب محدوديت در فعاليت مي شوند، وجود داشته باشند مبارزه شما بيش از پيش مشكل خواهد شد.

 كم كردن وزن مستلزم صرف انرژي جسمي و ذهني است. اگر مي خواهيد در اين كار موفق شويد، به طور ناگهاني وارد اين معركه نشويد. شما نيازمنديد كه الزام و تعهدي در اين زمينه براي خود به وجود آوريد. بخشي از اين آمادگي نيازمند اين است كه بدانيم چه زماني براي شروع اين كار مناسب است.