جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

قلعه ی کلیشم رودبار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه ی کلیشم رودبار

Loading the player...

دوستان سلام، در ادامه ی سیر و ساحت به جاهای مختلف گیلان، این بار به رودبار می ریم تا درباره ی قلعه ی کِلیشُم اطلاعاتی کسب کنیم. اگه ما رو همراهی کنین خوشحال می شیم.

از مرکز استان گیلان به طرف جنوب می ریم و بعد از این که 65 کیلومترُ طی کردیم به رودبار می رسیم. رسیدن به قلعه ی کِلیشُم از دو راه امکان پذیره: راه اول، از شهر رستم آباد پس از عبور از خورگام و رسیدن به روستای کِلیشُم که از داخل روستا به سمت جنوب، جاده ای کشیده شده. 700 متر رو که طی کنیم به قلعه ی کِلیشُم می رسیم. راه دوم از شهرستان سیاهکله که باید به سمتِ ارتفاعاتِ این شهرستان رفت و بعد از عبور از اِسپیلی، دیلمان، آسیابَر و اِسپَهبدان به روستای کِلیشُم رسید. در دامنه ی شمالی روستای کلیشم، در ارتفاع 2000 متری، بقایایی از قلعه ی کِلیشُم قرار داره. کوهی که قلعه روی اون بنا شده، حدود 140 متر از زمین های اطراف، بلندتره. در بخش های مختلف این قلعه، باقی مونده ی دیوارهای سنگی به صورت خُشکه چین یا با استفاده از مَلاط گچ و ساروج دیده می شه. در مرکز قلعه آب انباری به طول 15 و عرض 4 متر به صورت دیوارهای سنگ چین با ملاط ساروج قرار داره که متاسفانه بیشتر اون تخریب شده. اهالی محل معتقدن که این فضا، حمام قلعه نشینان بود. مصالح به کار رفته در ساخت این قلعه، سنگ لاشه، آجر، سفال، ملاطِ گِل و ساروج. در بخشی از داخل قلعه، دیوارهایی دیده می شه که نشون دهنده ی وجود فضاهای گوناگونه. به نظر می رسه با توجه به موقعیت و دور بودن از راه های ارتباطی این قلعه، قلعه ی تدافعی و نظامی بود که در موقع هجوم دشمن، پناهگاهی برای مردمِ روستاهای اطراف به شمار می رفت. با توجه به نوع معماری می شه گفت که این قلعه، مربوط به دوره ی اسماعیلیه ست که البته در دوره های دیگه هم استفاده شده.

خب دوستان، سفرمون به پایان رسید، تا سفرهای بعدی خدا نگهدار.

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

 

Hi, in the course and trends of the different areas of Guilan, this time to the Rim Rudbar Klyshm information to learn about the castle. I am happy to accompany us Shym.

The center of the province to the South Rim during and after the 65 km we reached the Rudbar. Fortress Klyshm to postulate the possibility of two ways: One way from the city and the village of Rostam Abad Khorgami Klyshm that after passing through the village to the south, the road stretches. Over 700 m that we get to Fortress Klyshm. The second way that the heights of the city Syahklh went to the city after crossing Aspyly, Deilaman, Syabr and Espahbod Klyshm reached the village. Klyshm village in the northern slopes, at an altitude of 2000 m, remains of the castle is located Klyshm. He built a castle on a mountain, about 140 meters from the surrounding terrain, Blndtrh. In different parts of the castle, the stone walls remain as rigid Mvndh China or are not using plaster and mortar.Mtqdn local residents that this space, the bathroom was a castle settlers. Materials used in the construction of castles, rubble stone, brick, mortar and concrete goals. The part of the fortress, the walls are not there to show the Gvnagvnh spaces.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed