رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

قلعه ی لیسار یا دِژِ صلصال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه ی لیسار یا دِژِ صلصال

Loading the player...

سلام همسفران، امروز می خوایم بریم به شهرستانِ تالش و با یکی از بناهای تاریخیِ این شهرستان بیشتر آشنا بشیم. این بنای تاریخی، قلعه ی لیسار یا دژِ صلصاله.

15 کیلومتر به سمتِ شمالِ تالش که حرکت کنیم، نزدیکِ دهکده ی نومندان به قلعه ی لیسار یا دژِ صلصال می رسیم. این دِژ در فاصله ی حدودِ چهار کیلومتریِ دریای خزر بنا شده، روی تپه ای که حدودِ 100 متر از زمین های اطراف، بلندتره. بناهای داخلیِ دِژ، از آجر و نوعی ساروج سفید ساخته شده و با روی دژ از سنگ و ساروجه. می شه گفت این دژ از دو قسمت تشکیل شده: بخش خارجی که محوطه ی وسیعی رو در بر گرفته و با دیوار، از زمین های اطراف جدا شده و بخشِ داخلی قلعه که روی صخره ی سنگی قرار داره، قسمت دوم اونُ تشکیل می ده. ساختمانِ قلعه طوریه که ساکنانش می تونستن جهت های اصلی و فرعیِ خارجِ قلعه رو زیر نظر بگیرن. وسعتِ این بنا بسیار زیاده و جزو دژهای بزرگ گیلان بعد از قلعه رودخانه. بعضی پژوهشگران عقیده دارن دژِ صلصال یکی از قلعه های فرقه ی اسماعیلیه بود. این دژ از بخش هایی مانندِ خان نشین، قراوُل خانه ، اصطبل و آب انبار تشکیل شده و در دوره های مختلف، اهمیتِ نظامی داشت. در دوره ی صَفَوی، پادگانِ محلیِ مراقبت از راهِ آستارا-تالش-رشت به شمار می رفت. با وجودِ تخریبِ قسمت هایی از دیوارهای خارجی و داخلیِ این بنا از دست بُرد حفارانِ حرفه ای در اَمان موند، حفارانی که به قصدِ پیدا کردن گنج در گوشه و کنارِ اون کاوُش کرده بودن. ظاهراً اَرگ، طبقه های مختلفی داشته که طبقه های زیرینِ اون، بر اثرِ ریزشِ طبقه های بالا، پُر شده. مَدخلِ اَرگ هم طاق یا هلال داشته که از بین رفته. این بنا چون در مسیرِ ساحل خزر واقع شده از نظر گردشگری، اهمیت زیادی داره ولی بر اثر بی توجهی در حالِ ویرانیه.

خب دوستان، با امید به این که در سفرهای بعدی هم همراه ما باشین، شما رو به خدا می سپاریم. تندرست و پیروز باشید.

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 


That effort will move 15 km to the north, near the village Nvmndan castle or fortress Lysar Slsal reached. The castle in the distance, about four kilometers from the Caspian Sea, built on a hill about 100 meters from the surrounding terrain, Blndtrh. Internal structures in the fort, built of white brick and mortar and with a fortress on the rock and Sarvjh.The main castle building and sub Tvnstn Tvryh who are residents of a castle under Bgyrn. This area is very much part of the great bastions of the Castle River Gilan. Some researchers believe the Ismaili sect, Darren Fort Slsal was one of the castles. The castle of living like Khan, guard houses, stables and storage of water in different periods, the military said. In the Safavid period, the local garrison care of Astara - effort - went to Rasht.Apparently the castle, which had several floors and the lower class I, falling on the top floor, filled. The castle entrance arch or crescent have disappeared. This is so because the Caspian coast in terms of tourism, is important, but neglected in the Vyranyh.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed

Hello fellow traveler, today we want to try city and monuments of this city with one of the most familiar Bshym. The monument, a castle or fortress Slsalh Lysar.

That effort will move 15 km to the north, near the village Nvmndan castle or fortress Lysar Slsal reached. The castle in the distance, about four kilometers from the Caspian Sea, built on a hill about 100 meters from the surrounding terrain, Blndtrh. Internal structures in the fort, built of white brick and mortar and with a fortress on the rock and Sarvjh.The main castle building and sub Tvnstn Tvryh who are residents of a castle under Bgyrn. This area is very much part of the great bastions of the Castle River Gilan. Some researchers believe the Ismaili sect, Darren Fort Slsal was one of the castles. The castle of living like Khan, guard houses, stables and storage of water in different periods, the military said. In the Safavid period, the local garrison care of Astara - effort - went to Rasht.Apparently the castle, which had several floors and the lower class I, falling on the top floor, filled. The castle entrance arch or crescent have disappeared. This is so because the Caspian coast in terms of tourism, is important, but neglected in the Vyranyh.