جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

قلعه ی بَندِبُن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه ی بَندِبُن

Loading the player...

همسفران سلام، اگه امروزم به ما افتخار بدین و در گشت و گذار به گیلان همراهی مون کنین، قراره به رودسر بریم و از قلعه ی بندِبُن دیدن کنیم.

از مرکز استان حدود 70 کیلومتر به سمت شرق می ریم تا به شهرستانِ رودسر برسیم. از رودسر هم باید به منطقه ی قاسم آباد بریم تا به روستای زیبا و تاریخیِ بَندُبِن برسیم. در همین روستاست که قلعه ای سنگی، متعلق به دورانِ باستان به جا مونده که بُرجی به ارتفاعِ 12 متر داره. قلعه ی بندبن روی کوهی یه که به دهکده مُسلَّطه و بُرجِ نگهبانیِ اون در بالاترین نقطه س . قدمتِ این قلعه به صدها سال پیش بر می گرده و ساکنانِ منطقه از اون برای دفاع از حمله ی دشمنانِ دریایی استفاده می کردن و اطرافش گنجینه های بسیاری کشف شده. زیر این قلعه، راهها، راهروها و دالانهایی برای رفت و آمد وجود داشته که نقشه ی زیر زمینیِ اون در حالِ حاضر موجود نیست. در معماریِ این قلعه، از مواد و ترکیبهای ویژه و کم نظیری استفاده شده که با وجودِ رطوبت شدیدِ هوا تاکنون پا برجا مونده. ترکیبی مثلِ زرده ی تخم مرغ و ساروج که همین موضوع، شگفتیِ کارشناسانِ یونسکو رو سبب شده برجِ نگهبانیِ قلعه در بخشِ جنوبی هنوز هم کاملاً سالمه. این برجِ سنگی، به قطرِ 5/4 متره. قطرِ داخلیِ اون 46 سانتی متر و قطر دیوارش از کف 170 سانتی متره و هشت سنگ انداز داره که همگی سالم باقی موندن. از خودِ قلعه ، متاسفانه جز یک دیوارِ سنگی با مَلاطِ گچ به طولِ 5 متر و پهنایِ 120 سانتی متر، چیزِ دیگه ای باقی نمونده و کسایی که به دنبالِ گنج بودن، بخشِ شمالی اونو ویران کردن.

خب دوستان، از همراهی تون سپاسگزاریم . تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hello fellow traveler, we honor you today and in the surf along to Gilan Moon know, going to the castle Bndbn Rudsar and we'll see.

The provincial capital is about 70 km to the East Rim to reach the city Rudsar. Qasim Abad region of Rudsar should also refer to the beautiful and historic village Bndbn reached. In the same village a stone castle, which belonged to the ancient tower to a height of 12 meters is where Mvndh. I have a mountain village on the Castle Bndbn Mslth and a watchtower at the highest point Q.Below the castle, roads, transport corridors and Dalanhayy there for the underground map is not currently available. The architecture of this castle, special and rare combinations of materials used and the air heavy with moisture Mvndh ever lasting. The same as egg yolks and mix mortar, UNESCO's experts by surprise by the castle guard tower in the southern part is still quite Salmh. The stone tower, a diameter of 5 / 4 Cost. Internal diameter of 46 cm and a diameter of 170 cm from the bottom wall, all healthy, there's Cost savings Mvndn eight stone. The castle itself, but only a stone wall with plaster to 5 meters and a width of 120 centimeters, a thing of the Nmvndh and hit return to a treasure, destroy the northern part of it.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed