رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

قلعه کول رضوانشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه کول رضوانشهر

Loading the player...

سلام به شما دوستانی که بار دیگه با ما همراه شدین تا به یکی از مناطق گیلان سفر کنیم. این بار می خوایم به رضوانشهر بریم و از قلعه کول دیدن کنیم. اگه آماده این بسم الله.

برای دیدنِ «قلعه کول» اول باید به رضوانشهر رفت. اگه مبنای حرکتمونُ رشت قرار بدیم بعد از طی مسافتِ 71 کیلومتر به رضوانشهر می رسیم. این قلعه در فاصله ی 2 کیلومتریِ روستای رینمی دهستانِ ییلاقی اَرده از توابعِ بخشِ پَرَه سَرِ رضوانشهر واقع شده.وقتی از روستاهای «وسکه»  و «رینه» گذشتیم به رودخونه ی شفارود می رسیم. بعد از گذشتن از رودخونه ی شفارود، پونصد مترِ که با پای پیاده طی کنیم به قلعه می رسیم. «قلعه کول» به ارتفاع 1145 متربنا شده. رودخونه ی شفارود در شمال و رودخونه ی «ماف محله» در جنوبِ این قلعه جاریه. این قلعه، شرقی-غربی ساخته شده و از سه جهت شیب داره. در ضلع شمال و شمال شرقیِ قلعه، دیوارهایی از سنگ لاشه به صورتِ خشکه چین، به طول 10 و به ارتفاع یک متر، نمایانه. در ساختِ «قلعه کول» از هیچ نوع ملاطی استفاده نشده . در ضلع شمالی قلعه که به دیوار متصل شده بقایایی از پیِ اتاق هایی با ابعاد مختلف دیده می شه، به احتمال زیاد این اتاق ها محل نگهبان بود. در ضلع غربی قلعه هم ، بقایایی از دیوارهایی به طول 2 متر و در دو ردیفِ سنگ چین قرار داره. ورودی قلعه هم از جهت شرقه . شواهد نشون می ده که این قلعه فقط کاربرد نظامی-امنیتی داشته و نگهبان ها از این طریق مراقب یکی از گذرکاه های فرعی بودن .

دوستان، سپاسگزاریم از این که ما رو همراهی کردین و تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

I tell you that my time with us Shdyn to visit one of our areas of Gilan. This time we want to Rezvanshahr Cole and the castle we visited. God prepared me for this.

See "Castle Cole" First we went to Rezvanshahr. After you click on the City Hrktmvn travel 71 km to reach Rezvanshahr. The castle within 2 kilometers of the village district Rynmy summer pudding head Rezvanshahr functions of the blades. When the villages "Vskh" and "Rynh" Gzshtym to the Shafarood Rvdkhvnh reached. After passing through the Shafarood Rvdkhvnh, Pvnsd meters to the foot of the castle is reached. "Cole's Castle" in height Mtrbna 1145. Shafarood Rvdkhvnh the north and the Rvdkhvnh "Maf neighborhood" in the south of the castle Jaryh. The Castle, Eastern - Western Slope is made from three directions. In the north and north-eastern side of the castle, the rigid walls of stone rubble in China, to a height of 10 meters in length, Nmayanh. The construction of "fortress Cole," any type of mortar used.On the west side of the castle, remains of walls over 2 meters and is located in two rows of stones in China. The entrance of the castle Shrqh. The evidence will show that this castle is the only military use - and security guards to watch one of these being sub Gzrkah

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed
.