جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

قلعه و برج گرماوَر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه و برج گرماوَر

Loading the player...

سلام به شما که در سفر به گوشه و کنار گیلان با ما همراه می شید تا جاهای دیدنی و بناهای تاریخی این استان رو بهتر بشناسیم. این بار می خوایم به شهرستان سیاهکل بریم و از قلعه ی گرماوَر دیدن کنیم. همراهی تونُ از ما دریغ نکنین.

دوستان، همین اول راه به شما بگیم که سیاهکل 40 کیلومتر از مرکزِ استان فاصله داره. برای این که به قلعه ی گرماور برسیم باید 58 کیلومتر هم به طرف جنوب شهرستان سیاهکل حرکت کنیم. وقتی این مسافت رو طی کردیم می بینیم که قلعه ی گرماوَر، روی کوه صخره ای و بلند قرار گرفته. کوهِ گرماوَر به دشت های اطراف کاملا اِشراف داره. سطح کوه پُر شده از سفالینه های دوران پیش و پس از اسلام. سفالینه هایی به رنگ های قرمز، سبز، نخودی و سفال های لُعابدار آبی. از بنای اصلیِ قلعه فقط برج دیده بانیِ اون به جا مونده. در قسمتِ غربیِ برج، آثاری از پیِ ساختمان دیده می شود. بعضی جاها، خشت های قرمز رنگ وجود داره که نشون می ده در گذشته، بنایی کنار برج ساخته شده بود. در ارتفاعِ 270 سانتی متری دیواره ی سنگی بُرج، از داخل، هفت تاقچه نصب شده که وجود طبقه ی دوم رو در این قلعه تائید می کنه. ریزش بخش فوقانیِ بنا و حفاری های غیر مُجاز متاسفانه کفِ بنا رو دچار وضعیت نامطلوبی کرده. عرض تاقچه های داخل بُرج 75، ارتفاع 90 و عمق 30 سانتی متره. پوشش روی اونا و درگاهِ ورودی از چوبه. سطح داخلی و خارجیِ بُرج با کاه و گِل پوشونده شده. این قلعه 4 مخزن آب داره. «رابینو» درباره ی برجِ گرماوَر نوشته : این برج به دستِ سلیم خان پدربزرگِ کاظم خان، هنگامی که در دورانِ فتحعلیشاه قیام کرده بود، بنا شده است.

خب دوستان، این سفرمون هم به پایان رسید. با این امید که در سفرهای بعدی هم به ما افتخار بدین به خدای بزرگ می سپاریم.

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hello, you travel around in the Shade Gilan us to better understand the province's sights and monuments. This time we want to Siahkal city and the castle to see the Grmavr. Accompanying tone of our Nknyn denied.

Friends, the first way that you Bgym Siahkal 40 km away from the center of it. For this we need to be Fortress Grmavr 58 km south of the city to move Siahkal. Over this distance, we see that when I Grmavr Fortress, located on the mountain, rocky and long. Mountain Plains Grmavr to get around quite aristocratic. The mountain was full of pottery and the pre-Islamic era. Pottery to the red, green, buff and blue clay and glazes. The main building of the castle just to fit it Mvndh garret. In the western tower, building works can be seen from the following. In some places, brick red to show that there are dozens in the past, the Tower Building was built. 270 cm in height, tower, stone walls, the inside of seven shelves are installed on the second floor will be confirmed in the fort. The upper part of the loss and unauthorized digging up the floor but has suffered a dire situation. The tower shelf width of 75, height 90 and depth 30 cm Cost. On them and cover the doorway of the shaft. Internal and external surfaces of the tower with straw and mud Pvshvndh. The castle has four water tanks. "Rabynv" Grmavr written about the Tower: The tower's grandfather, Saleem Khan, Kazim Khan, Fath-Ali Shah during the uprising had been built.

Well friends, this time Sfrmvn ended. With the hope that the next time we travel to honor the great god of the design.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed