جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

قلعه صلصال لیسار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه صلصال لیسار

قلعه صلصال لیسار با قدمت هزار ساله یکی از قدیمی ترین بنا های استان گیلان است. قلعه صلصال (سلسال) یکی از آثار تاریخی استان گیلان است که در روستای قلعه دوش لیسار و در ارتفاع 80 متری از زمین و روی تپه ای سنگی در15 کیلومتری شهر هشتپر (مرکز شهرستان تالش) و مرکز دهستان لیسار واقع شده است.
روستای قلعه دوش به جهت داشتن این پدیده فرهنگی تاریخی ثبت شده در بین روستا های ناحیه از جایگاه ممتازی برخوردار است حتی برخی معتقدند که علت نام گذاری این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی آن نسبت به قلعه می باشد زیرا دارای چشم اندازی است که قلعه در بالا و در قسمت سر واقع شده است و خود روستا در سطح پایین تر و بر روی دوش های قلعه قرار گرفته است و روستای قلعه بین (قلعه بن) نیز پایین تر از روستای قلعه دوش قرار دارد که آن هم به دلیل اینکه در پای قلعه و یا به عبارت دیگر در پای و بن قلعه واقع شده (بن در تالشی به معنای پایین  یا زیر پا است) به قلعه بین شهرت یافته است.
قدمت و سابقه استقرار انسان در روستای قلعه دوش را نمی توان دقیقا مشخص کرد، اما به گفته اهالی این روستا، حدود 400 تا 500 سال است که سکونت در آن گسترش دارد و از صنایع دستی مردمان منطقه می توان به شال بافی و جوراب بافی اشاره نمود و اغلب مردمان روستا کشاورز بوده و به برنج کاری حرفه اصلی آنها ست. این قلعه با توجه به چشم انداز زیبای آن جلوه خاصی به منطقه و روستای قلعه دوش بخشیده است و این اثر همچون نگینی بر انگشتری روستای مزبور قرار گرفته است. فاصله قلعه تا جاده آسفالته اصلی رشت – آستارا بیش از چند صد متر نیست و خود قلعه در ارتفاع در ارتفاع صد متری از سطح دریای خزر واقع است.

Thousand-year-old castle Lysar Slsal province is one of the oldest buildings. Castle Slsal (Slsal) province is one of the historical castle in the village at an altitude of 80 meters from the ground and shower Lysar and on a rocky hill, 15 km from the city Hshtpr (city center of effort) and Lysar Village Center is located.
Or in other words, at the foot of the Castle and Ben (Ben meaning attempt to lower or foot) to the castle is known.
and most villagers were farmers and rice is their main professional work.The main asphalt road from the castle to Rasht - Astara is more than a few hundred meters in height and its castle is located at a height of hundred meters from the Caspian Sea.