جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

قلعه رودخان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه رودخان

Loading the player...

سلام به شما همراهان، در سفرمون به گیلان این بار قصد داریم به فومن بریم و از قلعه رودخان دیدن کنیم. خوشحالیم از این که با شما همسفریم.

25 کیلومتر از مرکز استان فاصله می گیریم تا به فومن برسیم. به طرفِ جنوب غرب فومن می ریم و بعد از طی مسافت 23 کیلومتر ، به دهستان «گوراب پَس» می رسیم. در همین محله که می بینیم قلعه رودخان روی « یال کوه» بین دو درّه واقع شده. قلعه رودخان به قلعه ی هزار پله هم مشهوره و در متن های تاریخی قلعه ی حُسامی و سگسار هم نامیده شده. مجموعه ی قلعه رودخان با مساحت 50000 متر مربع روی یالِ طاق دیس مانندی بنا شده که ادامه ی رشته کوه های ماسوله داغ و پُشت کوهه. شکل کُلّیِ قلعه، نامنظمه و از سه بخشِ شرقی، میانی و غربی تشکیل شده. بخش میانی، شامل دروازه ورودی و چندین بُرج و فضاهای مسکونیه. بخش شرقی، وسعتی کمتر از بخش غربی داره و مهم ترین قسمت برجه چون ورودیِ جداگانه ای داره. بخش غربی، بالاتر از بخش های دیگره و آب انبار، قَراول خانه و بُرج هایی داره. قراول خانه ها به دیوار اصلی قلعه مُتّصلن و از دو بخش زیر ساخت سنگی و اتاق آجری تشکیل شدن. فقط در یک قراول خانه، « بخاری دیواری» دیده می شه و تو هر قراول خانه، فقط یک نگهبان می تونست از قلعه محافظت کنه. وضع ساخت و سازِ بُرج های دیده شده زیبا و حساب شده ست. فضای داخل برج ها با دو طبقه ی شش ضلعی برای استفاده چند نگهبانی ساخته شده. در ساخت قلعه سعی شده مصالحی به کار بره که اطراف قلعه وجود داشته. در حدود 300 متری شمال قلعه، بقایای کوره های آجر پزی به دست اومده. ملاط به کار رفته در ساخت بنا از گچ و ساروجه. در پوشش داخلی قلعه، از درها و پنجره های چوبی استفاده شده.  آب انبار در فاصله ی 160 متری دروازه ی ورودی در ضلع غربی قرار داره. آب رو از چشمه های اطراف، با لوله به این مکان هدایت می کردن. در وسطِ آب انبار هم حوضی هشت ضلعی با دیواره ای از آجر به عمق سه متر وجود داشته.

خب دوستان، با این امید که در سفرهای بعدی هم ما رو همراهی کنین، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hello, you fellows, in Gilan Sfrmvn to this time and we're going to Fouman Rudkhan castle we visited. Glad that you Hmsfrym.


25 km from the capital to take to get Fouman. Rim and the South West are Fouman after 23 km distance, the village "after Gvrab" reached. In the same neighborhood that we Rudkhan castle on the "mountain ridge" between the two valleys. Rudkhan castle to castle, and a thousand Mshhvrh step in the historic fortress called the Schedule and Sgsar time. Collection area of ​​50,000 square meters on the ridge arch form Rudkhan castle-like building that more hot Masouleh mountain and back bow. The overall shape of the castle, Namnzmh and three eastern, middle and the west. Middle section, including the entrance gate and several towers and Mskvnyh spaces. Eastern Division, and is the most important area of ​​the western part of the Discussion section is a separate entrance. Western part, the higher parts of Dygrh and water storage, guard houses and towers are not. Guard houses to the main castle wall and Mtsln infrastructure of stone and brick up the room. Only a home address, "stove wall" and you'll see a guard house, a guard could not protect the castle. Seen the construction of the tower is considered beautiful. Interior floor with two hexagonal towers built for a guard. Lamb tried to reign in the castle built around the castle there. 300 meters north of the castle, like the remains of brick kilns. Mortar used in the manufacture of plaster and Sarvjh. Castle in the lining of wooden doors and windows used. Water storage in the distance is 160 meters from the entry gate on the west side. Water from nearby springs, tube driven by this place. Water storage pond in the middle of the octagon with a wall of bricks to a depth of three meters there.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed