سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

قلب من چه کار می کند؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قلب من چه کار می کند؟

قلب من چه کار می کند؟


قلب شما ماهیچه ی بخصوصی است که باعث حرکت خون در سرتاسر بدنتان می شود. اگر دستتان را روی سینه ی خود بگذارید و به قلبتان نزدیک کنید، تپش آن را حس خواهید کرد. هر بار که قلب می تپد، خون را به سرتاسر بدنتان می فرستد.

* بدنتان همیشه اکسیژن مصرف می کند تا شما را زنده نگه دارد؛ لذا باید پیوسته اکسیژن بیش تری از شش هایتان دریافت کند.

* برای شنیدن صدای تپش قلب، جای خلوتی پیدا کنید و گوش خود را روی سینه ی دوسستان بگذارید. در این حالت، دو صدای نزدیک به هم را می شنوید: «تاپ، توپ»، «تاپ، توپ»، «تاپ، توپ».

* خون در مجاری باریکی به نام عروق خونی در سرتاسر بدن حرکت می کند.

* یک طرف قلب شما خون را به سوی شش ها می فرستد تا اکسیژن دریافت کند. طرف دیگر قلب شما خون را به سرتاسر بدنتان می فرستد.

 

خون به درد چه می خورد؟

خون شما مانند رودخانه ی سریع السیری است که در همه جای بدنتان جاری می شود. خون، چیزهای مفید، مانند اکسیژن هوایی که تنفّس می کنید و مواد غذایی خوبی که می خورید، را به تمام اعضای بدن شما می رساند. خون، هم چنین به بدنتان کمک می کند تا با میکروب ها بجنگد.

* وقتی که نوزاد بودید، کم تراز یک لیتر خون در بدن شما وجود داشت- یعنی چیزی کم تر از یک پاکت شیر. وقتی بزرگ می شوید، حدود پنج لیتر خون در بدن شما خواهد بود، یعنی به اندازه ی نصف یک سطل!

 

اندازه ی قلب من چقدر است؟

قلب ما با ما رشد می کند. به هر اندازه که ما بزرگ تر می شویم، آن نیز بزرگ تر می شود. هر اندازه که اکنون هستید، قلب شما کمی بزرگ تر از مشت شما خواهد بود.

منبع:تبیان