سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

قدردانی از دیروز تا امروز - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قدردانی از دیروز تا امروز

قدردانی از دیروز تا امروز


بسیاری از مفاهیم در طول زمان تغییر می کند و از شکلی به شکل دیگر تغییر حالت می دهد. حتی برخی مفاهیم پسندیده هم در گذر زمان ممکن است دچار دگرگونی شود و بار محتوایی آن از نسلی به نسل دیگر تغییر کند.
یکی از همین مفاهیم، قدردانی و سپاسگزاری است که گذر زمان و نسل ها بر آن بی تاثیر نبوده است. به طور مثال به خاطر داریم که در گذشته های نه چندان دور، بسیاری از الطاف و کمک های اقوام و والدین، جزو وظایف ذاتی آنها محسوب نمی شد، اما امروزه با شیوع فرزندسالاری و شیوه های جدید زندگی های شهری، خیلی از فرزندان تصور می کنند که حمایت های والدین از آنها، بخشی از وظایف پدر و مادر است.
بالا رفتن سطح توقع فرزندان از والدین هم بر همین اساس قابل توضیح است، یعنی اگر فرزندی واقعا بر این عقیده باشد که حمایت ها و از خودگذشتگی های پدر و مادر، وظیفه آنها نبوده و جای قدردانی دارد در آن شرایط دیگر توقع زیاده خواهانه ای از پدر و مادر نخواهد داشت.
جنس سپاسگزاری ها هم در عصر ما دچار تغییر شده است، برای نمونه قدیمی ها به یاد دارند که اگر همسایه ای برای همسایه دیگر ظرفی غذا می آورد، آن همسایه به طور قلبی خود را موظف می دانست که ظرف را خالی پس ندهد و با هر خوراکی که شده بود، ظرف را پر کند و به همسایه بدهد؛ اما امروزه نه تنها دیگر چنین حرکت هایی کم شده است، بلکه حتی برخی افراد این گونه قدردانی ها را رفتارهایی سنتی و غیرموجه می دانند.
افزون بر این، اگر این روزها به نوع سپاسگزاری های مرسوم بین مردم، نظری اجمالی بیندازیم، براحتی متوجه می شویم که سپاسگزاری های رایج بین مردم، اغلب به طور زبانی و تعارف های کلامی است و کمتر نشانی از قدردانی عملی در رفتار بسیاری از ما یافت می شود؛ این در حالی است که اگر به طور منطقی و اخلاقی به مفهوم قدردانی نگاه کنیم، به فراست درمی یابیم که بهترین نوع قدردانی از رفتارهای پسندیده دیگران، سپاسگزاری زبانی و عملی است.
از بعد کلان نیز قدردانی از کمک های دیگران به گسترش رفتارهای نیک در جامعه کمک می کند، یعنی نباید گمان کرد که تاثیر قدردانی از رفتارهای دیگران تنها در حد یک تاثیر فردی باقی خواهد ماند؛ بلکه قدردانی موجب می شود که این رفتار پسندیده بین آحاد جامعه ترویج یابد.
موضوع جالب دیگری که در بحث قدردانی کمتر به آن اشاره می شود، تداخل لطف و وظیفه با یکدیگر است؛ یعنی گاهی افرادی هم پیدا می شوند که از آن طرف بام می افتند و انتظار دارند در مقابل هر فعالیت کوچکی که به عنوان وظیفه کاری یا حرفه ای آنها محسوب می شود، مدام از آنها قدردانی شود.
به هر حال، قدردانی تنها سپاسگزاری از زحمات افراد نیکوکار نیست، بلکه کافی است تا به جهان پیرامونمان نگاهی بیندازیم تا به یاد بیاوریم که قدردانی تنها به سپاسگزاری از کمک انسان ها و موجودات زنده ختم نمی شود.روزنامه جام جم