رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

قدرت نه گفتن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قدرت نه گفتن

Loading the player...


اگر به رفتار کودکان نوپا نگاه کنید متوجه می‌شوید آنها با گفتن کلمه نه هرگز مشکلی ندارند، این نشان می‌دهد انسان‌ها از ابتدای تولد توانایی نه گفتن دارند، اما مشکل این است که هرچه بزرگ‌تر می‌شویم از محیط زندگی و تجربه‌هایمان می‌آموزیم که در خیلی از موارد نه گفتن تبعات خاصی دارد و برای کم شدن مواجهه‌‌هایمان با آن تبعات به کسی تبدیل می‌شویم که به دلیل برخی باورها شهامت نه گفتن را نداریم.
اگر شما یک هدف معین داشته باشید ؛مقاومت و ایستادگی درراه رسیدن به آن می تواند ابزاری برای رسیدن به هدف مورد نظر شما باشد. بنا براین اگر شخصی بخواهد شما را از رسیدن به هدفتان  باز دارد به راحتی می توانید در مقابل او مقاوت کنید. این  که شما بتوانید بر نیاز های خود پافشاری کنید هنر است.
مقاومت بر خواسته ها باعث می شود که دیگران به وضوح پی ببرند که شما چه خواسته هایی دارید.  ثبات رای ،به شما کمک می کند درمقابل تحمیل خواسته های دیگران به خودتان مقاومت کنید .
شما باید یاد بگیرید که در مقابل خواسته های غیر معقول دیگران، که از نظر شما ارزشی ندارد،قاطعانه کلمه "نه"یا "نمی توانم "یا "انجام نمی دهم "را بگویید و آن ها را انجام ندهید .
نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع : عمومی

کاری از : معصومه مفیدی