جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

قدرت حضور - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قدرت حضور

قدرت حضور


عنوان پژوهش:   قدرت حضور
موضوع:   انتخابات شوراهاسال1385
نام واحد :   تحقيقات
پژوهشگر(ان):   همايون ميره جيني- فريدون شايسته
سال پژوهش :
1385 
شماره گزارش :
42

كليد واژه :   انتخابات-شوراها-انتخابات شهر رشت
چكيده پژوهش:     
در اين تحقيق به بررسي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر روستادر سال 1385 كه همزمان با خبرگان رهبري صورت گرفته است،انتخابات شوراهاي اسلامي از جمله وقايعي است كه از سوي گروهها و احزاب سياسي به عنوان دروازه ورود به عرصه سياسي مورد توجه قرار دارد و از آنجا كه امر نظارت بر اين انتخابات با اغماض بيشتري صورت گرفته و تعيين سرنوشت كانديداها با علائق بومي پيوند خورده است، انگيزه گروههاي سياسي براي بهره‌گيري از آن بيشتر است.
در مقطع فعلي دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب خود را براي شركت در انتخابات آينده آماده مي‌كنند كه اميد است همراه با انگيزه‌هاي بومي مردم به مشاركت حداكثري كمك ‌نمايد. چنين شرايطي مبارك بوده و كمك به تحقق آن يك وظيفه ملي و شرعي به حساب مي‌آيد اما مصالح و منافع ملي ايجاب مي‌نمايد تا نيروهاي مدافع نظام به هوشمندي انتخابات كمك نمايند تا شوراها شاهد حضور كساني باشد كه به رسالت اصلي آن يعني مشاركت مردمي در عمران و آباداني شهرها و روستاها كمك نمايند. تحقق چنين هدفي مستلزم شناخت كانديداها، عملكرد آنان و سابقه احزاب و گروههاي حامي كانديداها مي‌باشد.