قانونِ جاذبه بین دو قطب مثبت عالَم

در قانون معروف جاذبه كه بر عالم ماده حكومت مى‏كند مى ‏خوانیم: «هر قد جرم اجسام زیادتر، و فاصله آن‏ها كمتر باشد جاذبه آن‏ها بیشتر است» این قانون در جهان معنى و محبتهاى الهى نیز حاكم مى‏باشد، چراکه محبت و عشق، قوى‏ترین جاذبه در میان دو موجود است.  حال، هر قدر شخصیتها والاتر و فاصله‏ ها كمتر باشد این محبت و عشق قویتر مى ‏گردد! با این تفاوت كه در جهان ماده گاهى اختلاف و تضاد باعث جاذبه است (مانند جاذبه دو الكتریسیته مثبت و منفى) در حالى كه در جهان ارواح هر قدر سنخیت و شباهت بیشتر باشد این جاذبه نیرومندتر است، و تضاد باعث دورى است.


سرور زنان عالَم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر شایسته پیامبر گرامی اسلام صلّى اللَّه علیه و آله بود و هر زنى لیاقت چنین مقام بزرگى را ندارد. پیامبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله دختران دیگرى هم داشت، لیكن هیچیك از آنان به مقام و مرتبه زهرا علیهاالسلام نرسیدند و چنین لیاقتى را كسب نكردند. البته سخن در فرزند بودن متعارف و شناسنامه اى نیست، بلكه مقصود فرزند بودن براى پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله به عنوان مقام شامخ نبوت مى باشد.

در حدیثى از زبان «عایشه» مى‏خوانیم كه مى ‏گوید: فاطمه در سخن گفتن، شبیه ترین مردم به رسول خدا بود. وقتى بر پیغمبر وارد مى شد آن حضرت دستش را مى گرفت و مى بوسید و بر جاى خودش مى نشانید. هر گاه رسول خدا بر فاطمه وارد مى شد، به احترام پدر از جاى بر مى خاست. دست آن حضرت را مى بوسید و در جاى خودش مى نشانید. [كشف الغمه ج 2 ص 79]

روزى عایشه پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله را دید كه فاطمه را مى بوسد. عرض كرد: یا رسول اللَّه آیا هنوز هم فاطمه را مى بوسى با این كه شوهر دارد؟ پاسخ داد: اگر مى دانستى من چقدر فاطمه را دوست دارم محبت تو هم نسبت به او زیادتر مى شد. فاطمه حوریه اى است به صورت انسان. هر وقت مشتاق بوى بهشت مى شوم او را مى بوسم. [كشف الغمه ج 2 ص 85]

و نیز از عایشه پرسیدند: محبوب ترین مردم نزد رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله چه كسى بود؟ گفت: فاطمه بعد پرسیدند: محبوب ترین مردان چه كسى بود؟ گفت شوهرش على. [كشف الغمه ج 2 ص 88]

امام على بن ابى طالب علیه السلام از پیغمبر پرسید یا رسول اللَّه مرا بیشتر دوست دارى یا فاطمه را؟

فرمود: تو عزیرترى و فاطمه محبوب تر. [كشف الغمة ج 2 ص 88]

پیغمبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله مى دانست كه فاطمه علیهاالسلام مركز تولید نیروى ولایت و مادر امامان و پیشوایان دین است. بانوى نمونه ى اسلام و معصوم از هر گناهى است. به غیر از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و امام على علیه السلام كسى نمى توانست مقام شامخ فاطمه علیهاالسلام را درك كند

حضرت فاطمه علیهاالسلام مى فرماید: وقتى این آیه نازل شد «لا تَجْعَلوُا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» من دیگر پدرم را بابا خطاب نمى كردم و «یا رسول اللَّه» مى گفتم. چندین مرتبه او را صدا زدم ولى جوابم را نداد. سپس فرمود:  

فاطمه جان این آیه درباره ى تو و فرزندانت نازل نشده. تو از منى و من از تو هستم، درباره ى متكبرین قریش نازل شده است. تو به من بابا بگو. زیرا این عبارت قلب مرا زنده مى كند و پروردگار جهان را خشنود مى سازد. [بیت الاحزان ص 10]

پیغمبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله وقتى مى خواست به سفر برود آخرین وداعش با فاطمه علیهاالسلام بود وقتى هم از سفر برمى گشت اول به ملاقات فاطمه علیهاالسلام مى شتافت. [ذخائر العقبى ص 37] و پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله تا صورت فاطمه علیهاالسلام را نمى بوسید بخواب نمى رفت. [كشف الغمه ج 2 ص 93]

پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله مى فرمود: فاطمه پاره ى تن من است. هر كس او را خشنود كند مرا خشنود كرده و هر كسى او را اذیت كند مرا اذیت كرده است. عزیزترین مردم نزد من فاطمه است. [مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 332]

در این مطلب تردید نیست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بیش از حد معمول و متعارف، نسبت به حضرت فاطمه علیهاالسلام اظهار محبت مى نمود. بحدى كه گاهى مورد اعتراض واقع مى شد. البته محبت و علاقه به فرزند، طبیعى هر پدرى است اما اگر از حد متعارف تجاوز نمود، باید علت دیگرى داشته باشد. اظهار محبت بى حد و حصر نسبت به فرزند، ممكن است علتش جهل و كوتاه فكرى پدر باشد، ولى بدن شك این علت را نمى توان به پیغمبرى نسبت داده كه خدا درباره اش مى فرماید: «اِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیم» [سوره قلم آیه 4]

حضرت محمد

پیامبرى كه تمام كارهایش بر طبق وحى الهى است و خدا درباره اش مى فرماید: «اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ یُوحى» [سوره نجم آیه 4]

بنابراین باید آن همه اظهار محبت هاى فوق العاده رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله منشأ دیگرى داشته باشد.

آن حضرت مقام و موقعیت ممتاز فرزندش فاطمه علیهاالسلام را تشخیص مى داد و او را به خوبى مى شناخت. پیغمبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله مى دانست كه فاطمه علیهاالسلام مركز تولید نیروى ولایت و مادر امامان و پیشوایان دین است. بانوى نمونه ى اسلام و معصوم از هر گناهى است. به غیر از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و امام على علیه السلام كسى نمى توانست مقام شامخ فاطمه علیهاالسلام را درك كند. رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مى دانست كه نور فاطمه علیهاالسلام روشنى بخش فرشتگان آسمان است و بوى بهشت را از فاطمه استشمام مى نمود.

البته مى ‏دانیم محبت و مهربانى واقعى همیشه طرفینى است كه یك سر مهربانى هم درد سر است، و هم كم عمق و كم ارزش، و همانگونه كه گفتیم محبت و عشق حقیقى نشانه سنخیت است، و هنگامى كه سنخیت برقرار شود جاذبه از دو طرف خواهد بود.

لذا همانگونه كه در روایات اسلامى شدت علاقه پیغمبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله به فاطمه زهرا علیهاالسلام منعكس است، شدت علاقه فاطمه زهرا علیهاالسلام به آن حضرت صلّى اللَّه علیه و آله نیز به وضوح دیده مى‏شود.

در صحیح «مسلم» در ماجراى «غزوه احد» آمده است: «هنگامى كه پیشانى پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و دندانهاى پیشین او شكست فاطمه علیهاالسلام به میدان احد آمد خون را از صورت مبارك پدر شست، امام على علیه السلام با سپر آب مى‏آورد و فاطمه علیهاالسلام صورت پدر را شستشو مى‏داد، ولى خون پیوسته فزونتر مى‏شد، ناچار قطعه حصیرى را سوزاند و خاكستر آن را روى زخم قرار داد و خون ایستاد. ] صحیح مسلم «كتاب الجهاد و السیر» و صحیح بخارى «كتاب بدأ الخلق» باب ما لقى النبى و اصحابه من المشركین.[

ابونعیم اصفهانى نیز در «حلیة الاولیاء» نقل مى‏كند كه پیغمبر اكرم‏ صلّى اللَّه علیه و آله از یكى از غزوات باز مى‏گشت، به مسجد آمد و دو ركعت نماز خواند، و همیشه دوست داشت چنین برنامه‏اى را عمل كند، سپس به خانه فاطمه علیهاالسلام آمد، و قبل از دیدار با همسرانش با او دیدار كرد، فاطمه‏ علیهاالسلام به استقبال پدر شتافت، و پیوسته صورت و چشمهاى پدر را مى‏بوسید، و گریه مى‏كرد.

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بیش از حد معمول و متعارف، نسبت به حضرت فاطمه علیهاالسلام اظهار محبت مى نمود. بحدى كه گاهى مورد اعتراض واقع مى شد. البته محبت و علاقه به فرزند، طبیعى هر پدرى است اما اگر از حد متعارف تجاوز نمود، باید علت دیگرى داشته باشد

پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: چرا گریه مى‏ كنى؟

عرض كرد مى‏ بینم رنگ و رویت دگرگون شده!

فرمود اى فاطمه! (غم مخور) خداوند پدرت را به كارى مبعوث كرده كه هیچ خانه‏اى و خیمه‏اى در روى زمین باقى نخواهد ماند مگر اینكه عزت (اسلام) یا ذلت (شكست و خوارى) در آن وارد خواهد شد، و این دعوت تا آنجا كه تاریكى شب پیش مى‏رود پیش خواهد رفت (و سیاهیها را در هم خواهد شكست، و با وجود آن تحمل مشكلات آسان است).[حلیه الاولیاء ج 2 ص 30]

در ماجراى جنگ خندق نیز آمده است: هنگامى كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مشغول حفر حندق بود فاطمه‏ علیهاالسلام قطعه نانى براى پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله آورد، و مى‏خواست در دهان پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله بگذارد.

پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: فاطمه جانم این چیست؟

عرض كرد: قرص نانى براى فرزندان پختم این قطعه را براى شما آوردم.

فرمود: دخترم! بدان این اولین طعامى است كه بعد از سه روز به پدرت مى‏رسد.» [ذخائر العقبى ص 47]

چه جاذبه نیرومندى این پدر و فرزند را به هم پیوند مى‏ داد؟

جاذبه ‏اى كه در اعماق جانشان ریشه دوانده، محبتى كه از تمام وجودشان سرچشمه گرفته، و عشق و علاقه ‏اى كه روح پاك آن دو را در ملكوت اعلى با هم متحد ساخته است.

و چه افتخارى براى فاطمه زهرا علیهاالسلام از این برتر؟ افتخار و فضیلتى كه درباره هیچكس در تاریخ اسلام جز على بن ابیطالب علیه السلام دیده نمى شود.

ابوالفضل صالح صدر             

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

 


منابع:

برترین بانوى جهان فاطمه زهرا علیهاالسلام /آیة الله ناصر مكارم شیرازى.

بانوى نمونه اسلام فاطمه زهرا علیهاالسلام/ آیة الله ابراهیم امینی.