جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

فیل و حلزون - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فیل و حلزون

کتاب فیل و حلزون که نویسندش خانم کلر ژوبرت و به تصویر گری منصور محمدیه می خوایم به شما معرفی کنیم
بچه ها این کتاب جالب و خوندنیه و برای بچه های که به خوندن و مطالعه کردن کتاب خیلی علاقه دارند.


Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert