فواید پرورش قارچ

پرورش انواع قارچ های خوراکی با توجه به ارزش غذایی ودارویی که دارد از اهمیت به سزایی در دنیا برخوردار گردیده وپیشرفت های علمی وعملی قابل توجه وچشم گیری داشته است ودر جوار این پیشرفت ها می توان این اطمینان خاطر را داشت که حتماً قابل مصرف بوده وبرخلاف قارچهایی که به صورت طبیعی رشد می کنند واز طبیعت توسط افراد جمع آوری می شوند در دل انسان شک وتردیدی ایجاد نمی کند آیا سمی است یا خیر .چه بسا خانواده هایی که در اثر عدم شناخت ومصرف ناآگاهانه قارچهای خودرو به کام مرگ کشیده شده اند .با توجه به اینکه قارچ از بقایای موا گیاهی از قبیل کاه وکلش ، برگ وبقایای محصولات جنگلی وصنعتی سلولزدار تغذیه می کند وسالانه بیش از 3500 میلیون تُن ضایعات کشاورزی از قبیل ضایعات پنبه ، کنجد ، زیتون ، غلتا ، حبوبات ، نیشکر و.. در سطح جهان تولید می شود که عموماً در مزارع ویا در مراکز فرایند سوزانیده یا پراکنده وبه صورت غیر مفید باقیمانده ویاعث از بین رفتن غیرمفید آنها می شود از طرفی باعث آلودگی محیط زیست می گردد واستفاده از آنها شاید قبلاً برای بشر هیچگونه ارزشی نداشته ولی حالا می توان با آموزش صحیح اصول تولید وپرورش قارچ وعرصه ی بذور با محصول دهی بالا از آنها در جهت پرورش این نعمت خدادادی وبا ارزش استفاده کرد چرا که سرشار از پروتئین ، ویتامین ها ، موادمعدنی واز مجموع 20نوع اسیدهای آمینه سازنده پروتئین های بدن 18نمونه آن در قارچ موجود است ودارای 14 نوع اسید چرب وفیبر می باشد وبه همین دلیل جایگزین مناسبی برای گوشت خواهد بود که ضمن تهیه ی غذای مناسب وارزان قیمت می توان خیلی از امراض را که در اثر کمبود مبتلا می شویم ، را درمان نمود از دیگر مزایای کشت وپرورش قارچ های خوراکی ، امکان پرورش انها در سالن های دربسته است بخصوص زمانی که هدف صرفه جویی در استفاده از زمین باشد در سالن ها قارچ را بر روی قفسه های عمودی پرورش می دهند وبیشترین میزان محصول را در واحد سطح کمتر نسب به سایر سبزیجات تولید می کنند وهمچنین بعضی از قارچهای خوراکی از قبیل قارچ صذفی در تجربه کاه موثر است ومی توان از آن به منظور تبدیل کاه به یک جیره غذایی غنی وپرارزش برای دامها استفاده کرد در حال حاضر پرورش قارچ خرواکی به یکی از سودمندترین بخش های اقتصادی در بیشتر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه تبدیل شده است ودر جهت اشغال زایی افراد نیز سهم بسزایی را ایفا می نماید .

گوینده:پوران حاجتی