سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

فَرفَره جارو - آداب و رسوم در شهر لنگرود - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فَرفَره جارو - آداب و رسوم در شهر لنگرود

فَرفَره جارو - آداب و رسوم در شهر لنگرود


جارویی را به چوب بلندی می بستند تا با آن سقف و جاهای بلند را فرفره می کردند و با این وسیله سیاهی ها و گرد و غبار و تار عنکبوت را از سقف و کنارهای آن پاک می کردند.