جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

فردوسی خردمند - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فردوسی خردمند

فردوسی خردمند


کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.