جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

غم را به رگبار خنده ببند! - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غم را به رگبار خنده ببند!

غم را به رگبار خنده ببند!


مگذار غم سراسر سرزمین روحت را به تصرف خویش درآورد... به خدایم قسم که می دانم چه دلائل استواری برای افسرده بودن وجود دارد؛ اما این را نیز به خدایم قسم می دانم که زندگی، در روزگار ما درافتادنی ست خیره سرانه و لجوجانه با دلایل استواری که غم در رکاب خود دارد. غم بسیار دشمن تا بن دندان مسلح ماست.
اگر به خاطر تزکیه روح قدری غمگین باید بود که البته باید بود ضرورت است که چنین غمی، انتخاب شده باشد نه تحمیل شده. غصه منطق خود را دارد. نه؟ علیه منطق غصه حتی اگر منطقی ترین منطق هاست، آستین هایت را بالا بزن!
غم محصول نوع روابطی است که درجامعه شهری ما و در جهان ما وجود دارد. نه؟ علیه محصول علیه طبیعت، و علیه هرچیز که غم را سلطه گرانه و مستبدانه به پیش می راند، بر پاباش! زمانی که اندوه به عنوان یک مهاجم بدقصد می آید، حق آن است که چنین مهاجمی را به رگبار خنده ببندی.
عزیز من! قایق کوچک دل به دست دریای پهناور اندوه مسپار! لااقل بادبانی برافراز و پارویی بزن و برخلاف جهت باد تقلایی کن!
سایت پنج روز