غش

 هنگامي كه جريان خون مغز كم شود، بدليل اينكه مغز كنترل خود را روي اعضاء بدن از دست مي دهد فرد قدرت وهوشياري خود را ازدست داده و سقوط مي كند. به اين حالت غش مي گويند. 
علائم 
1- رنگ پريدگي و سردي پوست و عرق زياد
2- سرگيجه 
3- گزگز دست و پا 
4- اختلال بينايي 
5- تغييرات علائم حياتي بصورت كاهش حرارت بدن و فشار خون و تعداد تنفس و نبض البته تعداد نبض كاهش يافته و بعد از مدتي كوتاه افزايش مي يابد. 
6- سقوط و عدم هوشياري 
 
 
كمك هاي اوليه : 
1) اغلب وقتي كه فرد مي افتد یا شما وي را دراز مي كنيد حالش بهبود مي يابد و اقدام ديگري لازم نيست. اگر مصدوم به حالت نشسته باشد بهتر است سر او را خم كرده و وسط دو زانويش بگذاريد. ولي در مجموع وضعيت دراز كش بهتر از نشسته است. 
2) سر فرد را به عقب خم كنيد تا زبان از مسيرهاي هوايي خارج شود و همچنين سر را به يك طرف خم كنيد تا مواد استفراغي آسپيره نشود ( وارد راه هوايي او نشود)  
3) لباسهاي مصدوم را شل كنيد. 
4) تا وقتي مريض به هوش نيامده چيزي را به او نخورانيد. 
5) روي سر وصورت مصدوم آب سرد بپاشيد يا نيشگون بگيريد. 
6) اگر بدن مصدوم سرد است او را در پتو بپيچيد. 
توجه : با وجود اينکه مسئله غش مسئله  ساده اي است ولي مي تواند نشانه بيماري مهم قلبي و يا غيره باشد . بنابراين توصيه می شود كه فرد دچار غش به پزشك مراجعه نمايد.