رونق تولید ملی | دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸

غریو مرگ بر آمریکا در نماز جمعه رشت - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

غریو مرگ بر آمریکا در نماز جمعه رشت

غریو مرگ بر آمریکا در نماز جمعه رشت. مردم غیور گیلان بعد از نماز هم راهپیمایی خواهند کرد