جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

عید و اهل بیت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عید و اهل بیت

عید و اهل بیت1 - عید حقیقی
قال علی علیه السلام: الیوم لنا عید و غدا لنا عید و كل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید.مستدرك / حدیث 6679‏
امروز برای ما عید است وفردا نیز همین‌طور. و هر روزی كه در آن معصیت خدا زخ ندهد آن روز عید است.‏
‏ ‏
‏ ‏

2- عید نوروز
قال علی علیه السلام: نیروزنا كل یوم. من لا یحضر الفقیه / 3 /3 00‏
نوروز ما همه‌ی روزهاست! ‏
نكته: این كلام شاید از این رو باشد كه "هر روز كه در آن گناه نشود عید است"، لذا آن بزرگواران كه هیچگاه ‏گناه نمی‌كردند پس همه ایامشان نوروز بوده است.

‏ ‏
قال الصادق علیه السلام: اذا كان یوم النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابك و تطیّب باطیب طیبك و تكون ذلك الیوم ‏صائما. وسائل / 5 /2 88‏
وقتی نوروز شد غسل كن و بهترین و پاكیزه‌ترین لباسهایت را بپوش و خوشبوترین عطرهایت را بزن و در آن روز ‏روزه باش.‏
‏ ‏

3- عید و شب زنده داری
قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: من احیی لیلة العید لم یمت قلبه یوم یموت القلوب.‏
هركه شب عید را شب زنده‌داری كند روزی كه دلها می‌میرند او دل نمی‌میرد.‏
وسائل /5/ 139‏
‏ ‏

4- زیبایی صورت و سیرت در عید
قال زین العابدین علیه السلام: یتزین كل منكم یوم العید الی غسل و كحل و لیدُع ما بلغ ما استطاع و لا یكوننّ ‏احدكم احسن هیأة و ارذلكم عملا. مستدرك / 6670‏
هر یك از شما باید در روز عید خود را با غسل و سرمه تزیین كند و ... و نباید هیچ یك از شما خوش ظاهر بوده ‏ولی از نظر عمل و رفتار، پست كردار باشد.‏
‏ ‏

5-  تزیین عید به اذكار الهی
قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: زیّنوا اعیادكم بالتكبیر، زیّنوا العیدین بالتهلیل و التكبیر و التحمید و التقدیس. كنز ‏العمال / 24094 24095‏
عیدهایتان را به تكبیر گفتن بیارایید و عید فطر و قربان را با گفتن لا اله الا الله و الله اكبر و حمد خداوند تقدیسش ‏زینت كنید.‏