عمليات محدود در محور شوش دانيال

اين يورش محدود توسط نيروهاي سپاه و با كمك تعدادي از نيروهاي ارتش در فروردين 1360 در منطقه عمومي شوش دانيال صورت پذيرفت . در اين حمله 3 دستگاه تانك و نفربر و يك دستگاه چرخبال عراقي منهدم شد و تعداد 244 تن از نيروهاي دشمن كشته ، زخمي و اسير شدند . در اين عمليات 15 تن از نيروهاي خودي نيز به شهادت رسيدند. 

خلاصه گزارش عملیات :
نام عمليات : عمليات در محور شوش دانيال 
زمان اجرا : 25/1/1360 
مكان اجرا : منطقه عمومي شهر شوش دانيال – محور جنوبي جنگ 
تلفات دشمن : 244 كشته ، اسير و زخمي 
ارگان هاي عمل كننده : سپاه و ارتش 
اهداف عمليات : پيشروي در مناطق تحت اشغال دشمن