عمليات رمضان

عمليات رمضان ( محدود ) ،زمينه اي براي عمليات ثامن الائمه :
در تاريخ پنجم مرداد ماه 1360 نيروهاي سپاه و ارتش در محور عملياتي حميديه و كرخه كور حمله اي را ترتيب دادند كه در آن 40 دستگاه تانك و نفربر دشمن منهدم و بيش از 397 تن از نيروهاي دشمن كشته ، زخمي و اسير شدند . در اين حمله نيروهاي خودي توانستند 4 كيلومتر در مناطق اشغالي پيشروي كرده و زمينه را براي حمله بزرگ بعدي كه شكست حصر آبادان نام گرفت آماده سازند . 

خلاصه گزارش عملیات :
نام عمليات : رمضان – محدود 
زمان اجرا : 5/5/1360 
مكان اجرا : حميديه – كرخه كور 
تلفات دشمن : 397 كشته ، زخمي و اسير 
ارگان هاي عمل كننده : نيروي زميني سپاه و ارتش