سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

عمر حقیقی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عمر حقیقی

عمر حقیقی


یکی از فلاسفه معتقد است که، عمر حقیقی انسان، متناسب با اطلاّعات تاریخی او است؛ یعنی، انسان هر چقدر بیشتر تاریخ بداند، بیشتر عمر کرده است.
یکی از شاگردان مرحوم «میرزاابوالحسن جلوه» نقل می‌کند:
ـ در یکی از روزها که در حضور استاد بودم، یک نفر تاجر اصفهانی بر او وارد شد. جلوه پس از احوالپرسی، کتابی در دست گرفت و مشغول مطالعه شد.
مرد اصفهانی برای اینکه صحبتی کرده باشد، از جلوه پرسید:
ـ آقا! سّنِ شما چقدر است؟
استاد بدون اینکه سرش را از روی کتاب بردارد، آهسته گفت:
ـ هزار سال!
تاجر اصفهانی در حیرت شده و دوباره پرسید:
ـ آقا! سؤال من این بود که سّنِ حضرت استاد، چقدر است؟!
مرحومِ جلوه، سرش را از کتاب بلند کرد و پاسخ داد:
ـ متوجهٔ سؤال شما شده‌ام. من، چون کتابهای تاریخیِ بسیار زیادی مطالعه‌ کرده‌ام، گفتم هزار سال وشاید هم بیشتر از هزار سال!
برگرفته از کتاب حکایتها و لطیفه‌های تربیتی