جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

عفونت های دستگاه تناسلی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عفونت های دستگاه تناسلی

عفونت های دستگاه تناسلی


Loading the player...

چه مواردی از عفونت های دستگاه تناسلی نیاز به درمان شریک جنسی دارد؟

عامل دیگری که غیر از باکتریا واژنیوزیس می تواند واژن را در گیر کند تریکومونو است، تریکومونو، عامل میکروبی است که به واسطه شریک جنسی به فرد منتقل می شود و در این مورد هم شریک جنسی و هم فرد بیمار باید با هم تحت درمان قرار گیرند، شیوه ی درمان در هر دو فرد میترواندوزول خوراکی است و حتما درمان باید خوراکی باشد و علائمی نظیر ترشحات بدبوی کف آلود دارند که گاهی عفونت قارچی هم در این بین دیده می شود و با تشخیص پزشک علاوه بر میترواندازول خوراکی، کلوتریازول هم به درمان افزوده می شود و پس از درمان فرد مبتلا و شریک جنسیاش به صورت معمول وضعیت خود را پیگیری نمایند و تحت نظر پزشک متخصص باشند. در تمام موارد عفونت های واژینوز نیاز به درمان شریک جنسی نیست جز تریکیونو واژینالیز.

Genital Systems Infections What kind of genital system infections need the treatment for partner also? - Another factor beside Vaginosis Bacteria in vaginal disease is Trichomono. Trichomono is a kind of microbes that transmit by sexual partner. In this case both the patient and the patient's partner should be under therapy. In this condition both of them should be under the therapy in the same time. The method of the therapy is with edible Mitoendozol and surly it should be larder. Malodor soapy secretion and sometimes yeast infection can be seen in this kind of infection and with recommendation of doctor in addition to use of Mitronedozol, Keloteriazol can be consumed for treatment. After recovery infected person and his/her partner should be under the specialist concentration. In all the vaginal disease, there is no need for treating the sexual partner, except for Trichomono Vaginalis.