رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

عزم جدی کشاورز تالشی برای درآمد زایی - نمایش محتوای خبر

 

 

عزم جدی کشاورز تالشی برای درآمد زایی

شناسه : 176480007

عزم جدی کشاورز تالشی برای درآمد زایی

 یک کشاورز ساکن روستای کلفارود تالش پس ازبرداشت برنج 2 هزار اردک درمزرعه اش پرورش می دهد.
 این کشاورز برنج کار تالشی گفت : با پرورش این تعداد  بچه اردک ها بیش از 120 میلیون ریال درآمد کسب می کنم.
 حسنی گفت : پررورش بچه اردک ها درشالیزارموجب ازبین رفتن کرم ساقه خوار برنج می شود.
 این کشاورزتالشی گفت : اگردولت با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره دستش را بگیرد می تواند تا 4 هزارقطعه بچه اردک رادرمزرعه 3 هکتاری خود پرورش دهد .
منبع:خبرگیلان