جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

عروس فوشای - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عروس فوشای

Loading the player...

یکی از مراسم بند آمدن باران در باور داشت های مردم بخش کومله ،مراسم عروس فوشای است .زمانی که در کومله در روزهای بیستم الی بیست وپنجم فروردین ، کشاورزان شالیکار ، شلتوک جوانه زده یا به زبان محلی ( گل بزه ) را در توم بیجار ( خزانه شالی ) می ریزند .چنانچه در همین روزها باران شدید ومداوم ببارد وخطری برای توم بیجار داشته باشد یا هوا دوباره سرد شود. ، مردم کومله دسته عروس فوشای را در محله های بخش کومله به راه می اندازند .افراد تشکیل دهنده گروه عروس فوشای در محل شناخته شده نیستند ، از این رو ، هرکس می تواند عروس فوشای بشود واجرای این نقش سنتی در انحصار کسی یا خانواده ای نیست .هرکس می تواند در موقع بارندگی فصل بهار ، در ایام بذر افشانی ، عروس فوشای شود ؛ البته ممکن است در چند محله وکوچه نزدیک به هم ، عروس فوشای درست کنند برای اجرای این نقش ، یک نفر لباس کار مخصوص شالیکاری را می پوشد ودور کمرش را با طنابی که از کاه برنج درست شده به نام ویروس معروف است ، می بندد بعد از آن با وصل کردن چند جاروی کهنه به دور ویروس وپوشیدن کت سیاه پشمی بر تن ونیز انداختن یک بارانی پلاستیکی بر دوش ، در هیأت عروس فوشای ظاهر می شود پوشیدن لباس مخصوص عروس فوشای در کومله ، این باور را در اذهان عامه تداعی می کند وآن اینکه اکنون فصل کار است وما در کار مزرعه آماده ایم .اهل کومله توضیحاتی برای بستن ویروس به دور کمر وجاروها به دور ویروس دارند به عقیده آنان اینکار یعنی اینکه آنقدر باران بر سرخانه های شالی پوش روستایی باریده وشالی هم پوسیده وتمام چوب هایی که به ویروس بسته شده است نیز بازو خراب شده اند درباره بستن جارو هم بر این عقیده اند که می نمی توانیم حیاط خانه را جارو کنیم واز بس که باران پشت سرهم می بارد حیاط خانه پر از گل وبرگ وشکوفه درختان است .طرز بستن جارو به کمر عروس فوشای بدین گونه است : یک جارو طرف راست پهلو ، جاروی دوم طرف چپ پهلو ، جاروی سوم سمت جلو وجاروی چهارم به پشت کمر بسته می شود که در هنگام رقصیدن عروس فوشای ، با حالت خاصی تکان می خورد مجریان این گروه چهار نفرند اولی عروس فوشای ، دو نفر خواننده ویک نفر هم به نام کول بارکش هستند که بار را حمل می کند مجریان در کوچه ها ومحله ها به راه می افتند و زمانیکه به در خانه ای می رسیدند ، عروس فوشای با دو چوبدستی شروع به حرکات شوخی و کمدی می کند و با پای برهنه ، دو لنگه شلوار را تا زانو بالا زده ، در آب وگل مشغول بازی با پا می شود و جهت شوخی به تماشاچیان می شود او معمولاً پا برهنه است و سایر اعضا گروه کفش به پای دارند عروس فوشای اشعاری برای درخواست آفتاب می کند و سایرین نیز بصورت آهنگین او را همراهی و تکرار می کنند.

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :فرهنگ و آداب و رسوم

کاری از :پوران حاجتی