عروسک رقصان

از دو عدد توپ ساخته شده است که توپ بزرگتر بدن وتوپ کوچک تر سر عروسک است .این عروسک با وزنه نگاه داشته می شود . یعنی وقتی به یک سمت کشیده شود دوباره به همان حالت اولیه بر می گردد .وهمچنین تلق تلق می کند .پارچه ی این عروسک نمد است .وسایل لازم عبارتند از : نمدسفید 40سانتی به پهنای 90 سانت .اسفنج فشرده برای پُرکردن یک قطعه سنگ گرد سنگین به اندازه تخم مرغ –وسایل برش دوخت وتهیه الگو –نخ زرد ترکه ای توپ- تکه های الگو را از عرض نصف کنید .نیمه بالای توپ را مفید ونیمه پایین را از پارچه 4خانه ببرید این قسمت 4خانه ،شلوار عروسک است.متکی که اندازه تخم مرغ است را داخل پارچه قرارداده وبالای آن بدوزید .این وزنه را داخل توپ در نقطه ای که تمام قسمت های چهارخانه ای را بپوشاند ، قراردهید ودرمحلی که غیرقابل مشاهده باشد بدوزید ووسط توپ قسمت پایین که با پارچه 4خانه نشان می دهید بگذارید ودور آن را ابا اسفنج پُرکنید .تاتعادل داشته باشد .این عملیات روی توپ بزرگتر ( شکم عروسک ) انجام می شود .حالا نوبت توپ کوچک (سر عروسک )است .تمام قسمت های الگوی توپ را از عرض نصف کنید یک نیمه را صورتی ویک نیمه را به تناوب سبز وقرمز بدوزید که کلاه عروسک می شود .بعد از پشت ورو کردن توپ ، داخل آن را با ابر فشرده پُر کنید سپس قسمتهای صورتی رنگ را به هم متصل می کند در قسمت جلوی صورت قرار می گیرد ونهایتاً به وسیله بینی پوشیده می شود .کلاه با قرار گرفتن روی قسمت عقب سرخودنمایی می کند یک حلقه نخ روی لبه بیرونی بینی بپیچید ، آن را کشیده وطوری پُرکنید که شکل یک دگمه بیضی شکل را بگیرد وسپس در وسط صورت بخیه کنید دهان را بدوزیدیک مردمک سیاه به هر کدام از چشمهای داخلی آبی رنگ بخیه کنید سپس این قطعات را به هر کدام از چشم های سفید رنگ بدوزید وروی صورت وصل نمایید .بدین ترتیب می توانید با سلیقه خود بوسیله توپ با راه اندازه های مختلف عروسک های جالبی بسازید می توانید از قلاب دوزی یا پولک دوزی یا تکه دوزی نمدی برای طرح لباس عروسک استفاده نمایید .
کاری از پوران حاجتی