جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

عبدالحسین توشه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عبدالحسین توشه

عبدالحسین توشه


ردیف

شرح فیلد

اطلاعات

1

نام و نام خانوادگی

عبدالحسین توشه

2

تاریخ و محل تولد

3

سوابق تحصیلی

 

4

سوابق هنری(آکادمیک و تجربی)

کوچک جنگلی -63
هدف سخت تغذیه گاهای سحر گاه
پس از بران -79
ردپای گرگ
جوانی-80
دنیای شیرین دریا -77
داستان یک شهر -79
لک لک ها

5

شغل هنرمند

6

محل فعالیت

7

شاخه فعالیت هنری

کارگردانی نویسندگی -فیلمبردای

8

تصویر هنرمند

9

لیست عناوین آثار هنرمند (لیست کتب،عنوان فیلم ها و...)

10

زمان،مکان و عنوان جشنواره/نمایشگاههای (انفرادی/گروهی)

11

عناوین جوایز،افتخارات

12

نمونه اثر

13

فعالیت های جانبی هنرمند

14

آدرس پستی/صندوق پستی

15

E-mail -کاری

16

آدرس وبلاک شخصی

17

آدرس سایت اینترنتی

18

هنرمندان همکار

19

ارتباط با مراکز هنری دیگر

20

اساتید

21
تاریخ شروع فعالیت هنری

22

توضیحات