رونق تولید ملی | شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۸

طرح نظارت بر بازار ويژه نوروز 94 از امروز آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح نظارت بر بازار ويژه نوروز 94 از امروز آغاز شد

شناسه : 67462573

طرح نظارت بر بازار ويژه نوروز 94 از امروز آغاز شد

این طرح برای رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی وبرخورد با متخلفان با همکاری بازرسان صنعت، معدن وتجارت ،اتاق اصناف  وتعزیرات حکومتی  از امروزآغازشد 
برخورد قاطع با متخلفان اساس کار دستگاههای نظارتی – بازرسی است.
 
 
منبع : خبرگیلان