جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

طبیعت تو نقشی است که بازی می کنی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طبیعت تو نقشی است که بازی می کنی

طبیعت تو نقشی است که بازی می کنی


وقتی به دانشگاه می رفتم یکی از دوستانم می گفت که من بدبین هستم؛ همیشه غمگین هستم و چهره ای درهم و افسرده دارم. اغلب در حال شکایت و نق زدنم و در نهایت نتیجه گیری کرد که بدبینی، طبیعت ذاتی من است.
سی سال بعد وقتی در یک مصاحبه رادیویی شرکت کردم، مجری برنامه می خواست بداند چرا من به طور ذاتی این قدر خوش بین هستم. او می گفت لبخندی که همیشه روی لب دارم، برق چشم هایم و اینکه پیوسته در حال سپاسگزاری هستم نشان می دهد طبیعتی خوش بین دارم.
خب به نظر شما کدام یک از این دو حالت، خوش بینی و بدبینی، طبیعت من بوده است؟ هر دوی آنها!
طبیعت تو همان نقشی است که بازی می کنی. نقشی را که داری را هم خودت انتخاب کرده ای. اگر انتخابت را عوض کنی، نقشت هم عوض می شود. اگر برای مدتی طولانی این انتخاب را حفظ کنی نقش تو به طبیعت تو تبدیل می شود. وقتی نقش خود را به خوبی حفظ نیستی حس می کنی در حال بازی کردن آن نقش هستی اما وقتی نقش را به طور کامل از حفظ شدی، برایت تبدیل به عادت می شود و فکر می کنی طبیعت تو این چنین است.
اگر می خواهی طبیعتت را تغییر بدهی نقش های جدیدی را بازی کن. نخست ممکن است ناشیانه و غیرحرفه ای این کار را انجام بدهی اما پس از مدتی این نقش به طبیعتت تبدیل می شود و همه گمان می کنند که این طور به دنیا آمده ای.


سایت پنج روز