جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

ضروریت همکاری مردم برای ثبت اطلاعات صحیح - نمایش محتوای خبر

 

 

ضروریت همکاری مردم برای ثبت اطلاعات صحیح

شناسه : 312798190

ضروریت همکاری مردم برای ثبت اطلاعات صحیح

همکاری مردم با مأموران سرشماری برای ثبت اطلاعات صحیح ضروری است.
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گیلان با اشاره به روند اجرای این طرح در گیلان گفت : همکاری مردم بامأموران سرشماری برای ثبت اطلاعات صحیح ضروری است.
وحید طیفوری در جریان بازدید میدانی خود از روند اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در شفت افزود : ماموران سرشماری در استان گیلان حتی در روزهای تعطیل، کار سرشماری و ثبت اطلاعات آماری خانوارها را خانه به خانه انجام می‌دهند.
وی گفت : انتظار می رود مردم استان با مأموران آمارگیر همکاری لازم را داشته و با در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح و دقیق، مسئولان را در انجام برنامه‌ریزی‌های اصولی بر پایه آمار و اطلاعات صحیح همراهی کنند.
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ گیلان با اشاره به هدف از این بازدید میدانی افزود: مکلف هستیم براساس ارزیابی کیفیت های پیش بینی شده برای سرشماری در تمامی شهرستان ها حضور و از نزدیک روند سرشماری را بازدید می کنیم.
وی ضمن تقدیر و تشکر از همه دست اندرکاران اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در سطح شهرستان شفت گفت: ارزیابی اجرای دستور العمل ها، مدیریت و پیگیری امور و نحوه اجرای سرشماری در شهرستان هدف اصلی بازدید است.
طیفوری افزود : در جریان این بازدید عملکرد مأموران سرشماری، نحوی پرسش سوالات ، اخذ اطلاعات از خانوارها و همکاری مردم با مأموران آمارگیری بررسی و نظارت شد.
 
منبع :خبر گیلان