سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

ضرورت و اهمیت لیزر درمانی در پوست - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضرورت و اهمیت لیزر درمانی در پوست

ضرورت و اهمیت لیزر درمانی در پوست


Loading the player...

انتخاب شیوه لیزر درمانی نیازمند چه آگاهی هایی است؟

در صورتیکه بیمار به پزشک مراجعه کند و تمایل به انجام لیزر درمانی داشته باشد باید از همه جوانب از این شیوه درمانی و لزوم و یا عدم لزوم انجام آن آگاهی داشته باشد. برای مثال بیماری که برای برداشتن لکه پوستی خود به پزشک متخصص مراجعه می کند و اصرار دارد برای این کار حتما از روش لیزر درمانی استفاده شود، از اینکه آیا لیزر درمانی می تواند درمان اصلی این لکه پوستی باشد یا خیر، بی اطلاع است. چرا که شاید گاهی اوقات این لکه یک ضایعه پیش سرطانی باشد و یا در مجموع ضایعه بدخیمی باشد که اقدامات و آزمایشهای اولیه خاص خود را می طلبد و پس از انجام اقدامات مربوطه و با در نظر گرفتن پاسخ آزمایشات می توان تصمیم گرفت که چه شیوه درمانی مناسب است. در واقع این پزشک است که تشخیص می دهد آیا لیزر درمانی شیوه مناسبی برای بیمار مورد نظر است و یا اینکه از شیوه های درمانی دیگری برای درمان بهره گیری شود و میزان درستی تشخیص پزشک نیز منوط به دانش و تخصص و تجربه اوست و تا حد زیادی به چگونگی ارتباط پزشک و بیمار وابسته است که پزشک جنبه های مختلف شیوه درمانی مورد نظر همچون هزینه و امکانات بیمار را بسنجد.

The necessity and importance of laser therapy in skin

What should be known to choose the laser therapy?

If the patient would like to do laser therapy, should be aware of its side effects and be sure about its necessity. For example the patient who refers to specialist and persist to remove the skin spot by laser therapy, is unknowing about that it's the main method for treatment. It must be considered that the spot could be a pre-cancerous lesion or totally a malignant one which needs to do the primary lab tests. Finally after the mentioned tests the suitable decision would be chosen.

In fact doctor's diagnosis would determine that laser therapy for the patient is proper treatment and the correct diagnosis depends on physician's knowledge and experience and largely depends on the relationship between the doctor and the patient. On the other hand, the doctor should pay attention to other aspects such as cost and facilities.