جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

ضرورت نانو فناوری 1 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضرورت نانو فناوری 1

ضرورت نانو فناوری 1


Loading the player...

در حال حاضر رویکرد استفاده از مواد تغییر یافته،به این معنا که در گذشته فقط از مواد استفاده میشده،اما امروزه ویژگیهای مواد هم کنترل می شود،خیلی اوقات در دخالت دادن یک تکنیک یا فناوری جدید الزامی وجود ندارد وفقط به خاطر شرایط یا احیانا به علت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی این کار انجام می شود،اما در مورد نانو فناوری اوضاع چگونه است؟

پیش بینی ها حاکی از این است که این فناوری تا سال2014 در حدود 20% از تولیدات جهانی حضور مستقیم و فعال خواهد داشت ومحصولات مبتنی برآن6/2 تریلیون دلار فروش خواهد داشت. در این بین از بازارهایی مثل خودرو سازی و صنایع دفاعی وهوا وفضا مشتریان دائم محصولات نانو فناوری خواهند بود و بدیهی است که جذب و حفظ این بازارها مستلزم خلاقیت و نو آوری لحظه به لحظه است.

 

The necessity of using Nanotechnology
Everybody should be aware of the necessity of using Nanotechnology.
Currently, the approach of using materials has changed. Before using the materials their features would be controlled. Often, there is no requirement to use a new technology. However this technology, due to special circumstances or social and economic considerations is used. The forecasts indicate that this technology in about 20% of global productions in 2014 would have direct and active effects. Its products would be sold, 6.2 trillion dollars. Supermarkets like Automotive, Defense Industries, Air and Space are the most common customers for Nanotechnology productions and it is clear that attraction and maintenance in this field need Creativity and innovation at the moment.