رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا

می گویند شخصی از راهی می گذشت دید دو نفر گدا بر سر یک کوچه جلو دروازه خانه ای با یکدیگر گفتگو دارند و نزدیک است بینشان دعوا شود .

آن شخص نزدیک شد و از یکی از آنها سئوال کرد : چرا با یکدیگر مشاجره و بگو و مگومی کنید ؟

یکی از گداها جواب داد: چون من اول می خواستم بروم در این خانه گدایی کنم، این گدا جلو مرا گرفته و می گوید من اول باید بروم، بگو مگو ما برای همین است.

آن شخص تا این حرف را از دهن گدا شنید سرش را به سوی آسمان بلند کرد و به دو نفر گدا اشاره کرد و گفت : " گدا به گدا ، رحمت به خدا" یعنی گدا راضی نیست گدای دیگر از کیسه مردم روزی بخورد ، پس رحمت به خدا که به هر دوی آنها رزق می رساند .

کاربرد:

این ضرب المثل به صورت جواب درخواست کسی به خاطر پول و... است درحالی که آن فرد یا راضی نیست چیزی بدهد یا او هم چیزی ندارد.

منبع:بیتوته