جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:گمج گیل گیلی بوخورده خو نوخونه پیدا کوده(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:گمج گیل گیلی بوخورده خو نوخونه پیدا کوده(صوتی)

گمج(خورشت پزی سفالی لعابدار )قل خورد و در خودش را پیدا کرد.