رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:پیچا دس گوشت فانرسه گوفته بو دهه(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:پیچا دس گوشت فانرسه گوفته بو دهه(صوتی)

دست گربه به گوشت نمی رسید ،می گفت بو می دهد.