جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:هم جه عراق خورما دکفته ،هم جه گیلان تورشه کونوس(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:هم جه عراق خورما دکفته ،هم جه گیلان تورشه کونوس(صوتی)

هم از خرمای عراق افتاد ،هم از ازگیل ترش گیلان.