جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:نه تی های های نه می ورزا کرایه(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:نه تی های های نه می ورزا کرایه(صوتی)

نه هی هی کردن هایت را خواستم ،نه کرایه گاو شخمی ام را.