رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:سالها بر بوخوره شنبه به نوروز(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:سالها بر بوخوره شنبه به نوروز(صوتی)

پس از قرنی ،شنبه به نوروز می افتد.