رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:دوروغگو خانه ول بیگیفته هی کس باور نامویی(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:دوروغگو خانه ول بیگیفته هی کس باور نامویی(صوتی)

خانه دروغگو در شعله آتش می سوخت ،هیچکس باور نمی کرد.