جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:خیلی خوشگیلی داشتی می نام دکفت،بزه انی پیشه برگازم بکفت(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:خیلی خوشگیلی داشتی می نام دکفت،بزه انی پیشه برگازم بکفت(صوتی)

فلانی خیلی خوشگل بود ،زد ودندان جلویی اش هم افتاد.