رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:خاک اورشین،خاکه اورشینه خو سر دوکونه(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:خاک اورشین،خاکه اورشینه خو سر دوکونه(صوتی)

خاک روب ،خاک را هوا می کند و روی سر خود می ریزد.