رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:بی کسان کس خودایه(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:بی کسان کس خودایه(صوتی)

کس بی کسان خداست.