رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:بوشوم خانه بابو ، می دیل وابو،بیدم خانه بابو بدتر از خانه ما بو(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:بوشوم خانه بابو ، می دیل وابو،بیدم خانه بابو بدتر از خانه ما بو(صوتی)

رفتم خانه ی(بابو) که دلم باز شود دیدم خانه بابو بدتر از خانه ما بود.